SE U(u)CH Red Creeks Peter Pan

”Gibson”

18 mars 2017
Welsh Springer Spaniel

HD: grad B || öga: ua

e. SE U(u)CH DK CH(U) Heddychlon Eclipse Sonic
u. Red Creeks Kleopatra

RESULTAT

Utställning
SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION
BHKL-2

Viltspår
1x 1a öppen klass

Uppdaterad 20 juli 2019
Copyright Kennel Red Creeks